NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

S.C. TOP WEB DEVELOPMENT SRL cu sediul în localitatea București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, sub numărul J40/16962/09.12.2020 având Codul Fiscal 43429570, în urma încheierii contractului de prestări servicii, vă aducem la cunoștință următoarele:

Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal.

Prelucrăm numele, prenumele și datele societății beneficiare, semnatarul contractului de prestări servicii în vederea executării contractului încheiat cu societatea pe care o reprezentați.

Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru comunicarea cu dumneavoastră în scopul executării contractului si ulterior pentru trimiterea de oferte ce reprezinta un beneficiu pentru compania dvs.

Toate datele vor fi păstrate pe durata executării contractului, precum și pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea acestuia.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile.

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și noi. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Datele cu caracter personal mai sus menționate, aparținând reprezentantului legal al societății beneficiare sunt prelucrate potrivit art. 6 alin. 1 lit. a și b din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).